ŠEKSPYRO APARTAMENTAI

KONCEPCINIS PROJEKTAS

Sekspyro vizualizacija
Sekspyro vizualizacija

Autoriai

R.Palekas, B.Puzonas, D.Uogintė, A.Palekienė, K.Burbaitė, U.Morkūnaitė, R.Samackaitė

Metai

2017

Tipas

Visuomeninis

Kontekstas/vietos istorinė raida/problematika

Nagrinėjamas sklypas – tai buvusi Lopacinskių rūmų posesijos dalis, architektūrinis kompleksas, kurį sudaro rūmai, oficina, ūkinis pastatas ir tvora su vartais. Iki XVII a. pab. nagrinėjama sklypo dalis buvo neužstatyta, dabartinę Šiltadaržio gatvę ir sklypą skyrė barokinė mūrinė tvora. XVIII a. pr. palei tvorą įrengti mediniai ūkiniai pastatai. Po to kai, 1889 m. Bernardinų ir Šiltadaržio gatvių kampe buvo pastatyta dviaukštė oficina, mediniai ūkiniai pastatai apjungti į vieną nešildomą mūrinį pastatą. Šio statinio išilginė siena sutapo su Šiltadaržio g. tvora, galinė siena prisiglaudusi prie oficinos, tačiau šiaurinėje dalyje pastatas atitrauktas nuo kaimyninio namo, taip paliekant pravažiavimą į kiemą pro tvoroje esančius vartus. Vykdant įvairius komplekso remonto darbus tvoroje buvo prakirsti du langai, tačiau esminių pakitimų, turinčių įtakos Šiltadaržio g. išklotinės charakteriui, nebuvo. Remiantis R. Dičiuvienės atliktais istoriniais tyrimais, pastatas buvo nugriautas pokario metais.

Išskiriamos pagrindinės vietos vertybės: paminklinė tvora, susiklosčiusi išskirtinė erdvinė struktūra bei pulsuojanti Šiltadražio g. išklotinė. Siekiant jas išsaugoti, svarbu atsižvelgti į Senamiesčio apsaugos reglamentą, kuriame nustatyta, kad dviejų aukštų pastatas, priglaustas prie Šiltadaržio gatvės tvoros, iš esmės pakeistų Šiltadaržio gatvės charakterį ir suniveliuotų praeiviams matomą tapybišką gatvės išklotinę.

Iliustracija kairėje: Šiltadaržio g. 1937m. (fot. J.Bulhakas). Iš R.Dičiuvienė, Vilniaus senamiesčio 21 kvartalo istoriniai tyrimai.

Architektūrinė/urbanistinė koncepcija

Ieškant pagrindinės idėjos buvo atsižvelgta į esamą vietos dvasią, erdvių charakterį. Tūris projektuojamas atitrauktas nuo tvoros ir gretimų pastatų, kieme pratęsiant oficinos ir kaimyninio pastato užstatymo liniją. Pastato išraiška turi būdingų senamiesčio architektūrai bruožų: dvišlaitį stogą, horizontalų kraigą, tačiau netaisyklinga plano forma kuria išskirtinį šiuolaikiško įvaizdžio tūrį – deimantą.
Pastatas atitraukiamas nuo tvoros dviem trikampėmis ertmėmis, taip neutralizuojant tūrio poveikį Šiltadaržio g. perspektyvai, esama tvora ir toliau dominuoja išklotinėje. Sukurta erdvė tarp tvoros ir tūrio išnaudojama įrengti privačius kiemelius – terasas. Viename iš jų išsaugomas esamas medis, kuris taip pat yra tapęs svarbiu ikoniško Šiltadaržio gatvės kadro akcentu.
Paveldosauginiu aspektu siūlytume atidengti vertinguosius tvoros fragmentus, taip pat nužymėti buvusio pastato kontūrą oficinos galinėje sienoje, jei tiksli jo vieta bus identifikuojama.

Sekspyro vizualizacija

Funkcinė/erdvinė vidaus patalpų koncepcija

Pastate projektuojami penki prabangūs viešbučio apartamentai, iš kurių du didieji pirmajame aukšte, kiti trys – antrajame. Į visus numerius patenkama iš bendros laiptinės, kurios akcentas – skulptūriški laiptai, apšviesti stoglangiu iš viršaus.
Pirmojo aukšto apartamentuose svetainės skaidria vitrina orientuotos į Šiltadaržio g. tvoros pusę, kur projektuojamos privačios terasos. Taip vizualiai praplečiama erdvė, o tvora tampa svarbiu apartamentų interjero akcentu. Miegamieji projektuojami vidinio kiemo pusėje.
Antrajame aukšte siūloma įrengti tris apartamentus. Dviejuose iš jų, siekiant maksimaliai išnaudoti patalpų aukštį, projektuojamos antresolės, kurios gali būti panaudotos papildomoms miegamosioms vietoms arba darbo zonai.

Sekspyro vizualizacija

Medžiagiškumas

Fasadų idėją lėmė noras išlaikyti tūrio vientisumą, aiškiai artikuliuojant panašaus ploto ir konfigūracijos plokštumas, iš kurių sudaryta pagrindinė forma. Angos fasaduose projektuojamos tik ten kur būtina, vietomis, užtikrinant kambariams reikalingą privatumą, langai pridengiami ažūru. Iš Šiltadaržio g. pusės projektuojama skaidri plokštuma, taip suteikiama galimybė pirmojo aukšto apartamentamų svečiams turėti betarpišką ryšį su vidiniais kiemeliais, o atrojo aukšto apartamentų svečiams gerėtis senamiesčio stogų panoramomis.

Fasadų ir stogo pagrindinei medžiagai pasirinkta klinkerio keramika. Siekiant solidaus, kontekstulaus pastato įvaizdžio svarbu naudoti natūralias, šiltas, Vilniaus senamiesčiui būdingas medžiagas.

Skespyro 1 aukstas
Sekspyro mansardos planas
Sekspyro sklypo planas
Sekspyro pjuvis
Sekspyro fasadas
Sekpsyro isklotine
Sekspyro situacija