C E N T R I N I Ų  „L I T E X P O”  R Ū M Ų  R E K O N S T R U K C  I J A

Litexpo rekonstrukcija

Autoriai

E.Stasiulis, R.Palekas, B.Puzonas, A.Palekienė, D.Uogintė, R.Samackaitė, K. Burbaitė

Nuotraukos

Edvinas Ganusauskas

Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija

Vieta

Rekonstruoto pastato sklypas yra Vilniaus miesto teritorijoje, vaizdingoje vietoje – tarp Lazdynų mikrorajono šlaitų ir Neries upės. Nuo upės pusės sklypas ribojasi su mažaaukščių gyvenamųjų namų kvartalu.
Sklype be rekonstruojamo paviljono yra dar trys parodų paviljonai, taip pat išvystyta takų ir privažiavimų infrastruktūra.

Problematika

Pirmasis Litexpo paviljonas, suprojektuotas architekto Edmundo Stasiulio, yra vertingas Lietuvos architektūros pavyzdys ir yra įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sąrašą. Pastatas yra vertingas savo tūrine išraiška, architektūriniais fasadų, interjero, sklypo plano sprendiniais. Tačiau paviljonas be rimtesnio remonto buvo eksploatuojamas nuo 1980 metų, todėl buvo fiziškai susidėvėjęs, neatitiko šiuolaikiniams pastatams keliamų energetinių, eksploatavimo, saugaus naudojimo, komforto ir kitų reikalavimų, nebepatenkino parodų ir konferencijų centro Litexpo poreikių.

Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija

Svarbiausi rekonstrukcijos sprendimai

Išnagrinėjus senojo pastato struktūrą buvo akivaizdu, kad pastatas yra tinkamas norimai programai realizuoti. Tačiau reikėjo išplėsti 1 salės dalį į užnugario (miško) pusę.
1 salėje vyko didžiausi rekonstrukcijos darbai – čia reikėjo išardyti pastato aukščiausio (kvadratinio) segmento stogo dangos konstrukciją, laikančią metalinę struktūrą ir dvi išorės sienas, įrengti naują pamatų kontūrą į miško ir ūkinio kiemo pusę, sumontuoti naujas kolonas, sienas, vidines antresoles ir šią dalį perdengti nauja didesnio žingsnio metaline struktūra bei įrengti naują stogo dangą.
Taip pat šioje dalyje buvo pakeista vienos iš salės laiptinių konfigūracija.
Pastato rekonstrukcija taip pat buvo labai reikalinga siekiant išsaugoti senąjį pastatą – atlikti būtini susidėvėjusių pastato dalių atnaujinimo darbai.
Renovuojant pastato išorę ir vidų vadovautasi Kultūros vertybių apsaugos institucijoje nustatytais apribojimais.

Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija

Statinio tūriniai, planiniai, funkcinių ryšių ir zonavimo sprendiniai

Rekonstruodami pastatą, išsikėlėme tikslą suprojektuoti jaukias, patrauklias, funkcionalias ir patogias erdves, pritaikytas naujiems „Litexpo“ parodų ir konferencijų centro poreikiams. Pagrindiniai pastato zonavimo ir vidinių ryšių principai išliko, tačiau pakeistas patalpų išplanavimas ir, kaip jau minėta, išplėsta pirmoji salė.
Pastato pirmame aukšte vietoje dalies administracinių ir pagalbinių patalpų suprojektuotos papildomos kompaktiškos konferencinės auditorijos bei pasitarimų patalpos, perplanuotos aptarnaujančios bei techninės patalpos, praplečiama kavinės bei rūbinės zonos. Sukurtas tiesioginis ryšys tarp kavinės ir antrosios salės, skirtas salės aptarnavimui renginių metu. Antroji mažesnioji salė iš esmės nekito.
Antrame aukšte praplečiant vieną iš pastato tūrių šiaurės ir vakarų kryptimis suprojektuota didelė daugiafunkcinė salė su ją aptarnaujančiomis sandėliavimo patalpomis. Šalia salės taip pat numatoma patalpa renginių personalo poreikiams.
Esama konferencijų salė su pagalbinėmis patalpomis nekito.

Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija

Interjero sprendiniai

Sprendžiant interjero klausimus, buvo siekta išsaugoti, kiek galima daugiau vertingų pastato autoriaus sprendimų. Buvo išsaugota ir kur reikia derinta tokių pat artimų savybių granito grindų danga, salėse įrengta prieš rekonstrukcija buvusi teraco danga ir atkurtas/interpretuotas grindų piešinys. Siekiant aukštesnio energetinio efektyvumo, nepažeidžiant fasadų kompozicijos, pastatas buvo šiltinamas iš vidaus. Sienos interjere atnaujintos pasirenkant jas dažyti balta spalva. Šis pasirinkimas nulemtas pastato funkcijos – balta spalva tampa fonu renginių metu patalpose atsirandantiems elementams. Salėse baltos sienos kontrastuoja su juoda stogo konstrukcija, kurioje išsidėsčiusios taip pat juodai dažytos komunikacijos. Tai leidžia, neslepiant inžinerinių elementų, sukurti vieningą lubų vaizdą. Ant struktūros išdėstytas šviestuvų tinklas šį efektą sustiprina.
Pastato erdvėse suprojektuoti reikalingiausi baldai. Jų dizainas universalus, dominuoja juoda ir balta spalvos, formos nuosaikios, minimalistinės, nekontrastuoja su aplinka.

Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija
Litexpo rekonstrukcija