LIUBLIANOS BIBLIOTEKA

KONKURSINIS PROJEKTAS

Autoriai

R. Palekas, P.Išora, A. Dovydavičiūtė, B.Puzonas, A.Palekienė, A.Motuza, J.Balyšuk, R.Makutėnaitė

Tipas

Visuomeninis

Plotas

5019 m2

Metai

2012

Erdvinė idėja

Konkurso sklypas – tipinio miesto kvartalo kampe. Stambų čia projektuojamą tūrį atsveria aplink esančios atviros erdvės. Atsižvelgdami į kintantį Liublianos miesto siluetą skaidome tūrį į smulkesnius dėmenis pagal jo programą. Taip atsirandančios projektuojamo pastato vertikalės leidžia suvaldyti aplinkos horizontalų charakterį bei pabrėžia pastato funkcijos išskirtinumą.

Komponuodami tūrius ypatingą dėmesį skiriame jų formuojamoms viešosioms erdvėms bei jų ryšiui su kaimynystėje esančiais skverais, kiemais ir kitomis viešai prieinamomis erdvėmis. Palei gretimas gatves formuojami du amfiteatrai nusileidimui į įgilintą vestibiulį, per kiemo vidų paleikamas viešas praėjimas. Vidinis pasažas jungia Emonska ir Krizanke gatves. Skirtingų funkcijų zonos išskiriamos skirtingomis grindinio ir fasadų medžiagomis.

Archeologinės gyvenvietės liekanos

Romėnų gatvių griuvėsiai Emona visame pastato plote eksponuojami pastato viešiausioje dalyje – įėjimo erdvėje. Kad šių elementų išskirtinumas būtų dar labiau pabrėžiamas, visas naujas konstrukcijas projektuojame kitoje koordinačių sistemoje – pasuktas Emona atžvilgiu.

Vidinė organizacija

Archeologinės Emonos lygyje, kiek įgilinta nuo gatvės, numatoma viešo įėjimo erdvė su link gatvių kylančiais amfiteatriniais laiptais, kavine ir periodikos skaitykla. Aukščiau, gatvių lygyje projektuojamas „balkonas“ – viešai prieinama skaityklos erdvė. Lauke, kiemo pusėje numatoma aptarnavimo zona. Dar aukščiau projektuojamos uždaresnės skaityklos bei knygų saugyklos. Knygų saugyklos projektuojamos taip, kad ateityje būtų galimybė jas išnaudoti skaityklų praplėtimui.

Fasadai

Pastato fasadus apvelkame patinuoto vario tinklu. Iš vienos pusės tai nesenstanti medžiaga, artima istorinių miestų centrų atmosferai, kita vertus – jos panaudojimo būdas leidžia išlaikyti vientisą pastato tūrį, bet užtikrina reikiamą vidaus patalpų apšviestumą.