LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS MIESTELIS

 KONKURSINIS PROJEKTAS, 1-OJI VIETA

LMTA

Autoriai

R. Palekas, D. Uogintė, B. Puzonas, A.Palekienė, J. Jankauskas

Plotas

20 000 m2

Metai

2015

Kalnas / Miestas

Pirmasis klausimas – riba: kur baigiasi kalnas ir prasideda miestas? Kalną manome esant išskirtine vertybe. Todėl siūlome pradėti grįžtamąjį, kalną ir jo prieigas regeneruojantį procesą.

Kalnų parko kryptimi vizualiniai ryšiai yra neabejotinai vertingi. Kompaktiškas LMTA miestelio grupavimas greta esamų mokyklų leidžia maksimaliai atverti Stalo kalno šlaitą ir jo parterį, kurie ypač bus suvokiami kylant Olandų gatve. LMTA kiemo erdvę formuojame taip, kad ji atsivertų į Kalnų parko šlaitą; viešųjų salių vestibiulio interjeras taip pat maksimaliai įstiklintas ir atvertas Stalo kalno kryptimi.

LMTA

Kiemas

Antras svarbus klausimas – identiteto klausimas. Teigiame LMTA visų pirma esant bendruomene. Esminis erdvinis elementas, skatinantis bendruomenės konsolidaciją ir jos saugumo jausmą yra kiemas. Aplink studentų kiemą dėstome atskirus, bet sujungtus fakultetų pastatus, lankytojų erdves atsukame į kalną.
Naujus LMTA pastatus projektuojame arti esamų mokyklų. Numatome vieną bendrabučių kiemą, jungsiantį LMTA ir M.K.Čiurlionio meno mokyklos studentus.

LMTA
LMTA
LMTA

Tūriai ir funkcionalumas

Pasirinkome paprastų tūrių ir plastiškų (siaurėjančių/platėjančių) erdvių principą. Toks nedominuojančių namų ir „minkštų“ erdvių principas yra būdingas Vilniaus senamiesčiui.

Iš kiemo patenkame į fakultetų ir auditorijų korpusus, kuriuos be to jungia šiltos vidaus jungtys. Pastatai gana platūs- todėl šviesą į juos nukreipiame per vidaus kiemą arba atriumą. Šie pastatų kiemai,  nedidelės vidinės lauko erdvės,  naudojami trumpalaikiam poilsiui.

Salių bloką padaliname į du segmentus. Tuo būdu atskiriame visuomenės lankymui skirtas sales nuo vidiniam LMTA naudojimui skirtų salių (filmavimo studija ir kt.).

LMTA

Tvarumas, racionalumas

Statyba. Tūriai paprastos geometrijos, statomi lengvai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Artima esamam užstatymui komplekso dislokacija leis sumažinti požemio inžinerinių komunikacijų statybos kaštus.

Eksploatacija. Pastatus planuojame taip, kad visos patalpos turėtų natūralų apšvietimą. Būtiną techninę įrangą numatome talpinti pastatų cokoliuose ir ant stogų specialiose įgilintose terasose, nedidelėmis agregatų grupėmis- tuo būdu optimizuotume eksploataciją ir išlaidas.

Socialinis tvarumas. Kiemas skatins LMTA socialinę tvermę – bendruomeniškumą, saugumo jausmą, formuos vietos identitetą, o pieva- jungtį tarp LMTA bendruomenės ir miestiečių.

LMTA
LMTA
LMTA