VU MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

TECHNINIS PROJEKTAS

VU MIF

Autoriai

R. Palekas, D. Uogintė, B. Puzonas, A. Palekienė, J. Balyšuk

Plotas

6 500 m2

Metai

2015

VU MIF

Architektūriniais tikslai ir koncepcija

Naujas fakulteto pastatas projektuojamas Vilniaus Visorių mokslo slėnio širdyje. Projektuojame jaukias, patrauklias, funkcionalias ir patogias erdves mokslui, pastato tūrine erdvine kompozicija norime atspindėti mokslo slėnio integracijos siekį. Viename tūryje persipina matematikos ir informatikos studentų, dėstytojų, administracijos zonos, kuriama skruzdėlyną primenanti, minkšta ir labirintiška, bet aiškią hierarchiją turinti vidaus erdvių struktūra. Tūrį suvarpantys kiemeliai, atriumai ir lodžijos įleidžia šviesą į pastato gilumą bei užtikrina vizualius ryšius tarp atskirų pastato dalių.

VU MIF

Erdvių struktūra, tūriniai sprendimai

Pastatas – tai vienas tūris, suvarpy­tas vidiniais kiemeliais ir lodžijomis, kurie įleidžia natūralią šviesą į pastato gelmę. Pirmas aukštas, vidinio kiemo pratęsi­mas, užpildomas bendromis erdvėmis – čia dėstomi holas, biblioteka, kavinė bei srautinės auditorijos. Aukščiau po aukštą skiriama matematikams, infor­matikams bei administracijai ir kat­edroms.

Kiemeliai bei lodžijos ne tik įleidžia natūralią šviesą, tačiau yra svarbūs kuriant vientisą fakulteto bendruomenę – jie leidžia žmonėms skirtinguose aukštuose (departamentuose) vieniems kitus matyti, susimojuoti. Iš pažiūros netvarkingas kiemelių išdėstymas kuria minkštą bei netikėtą vidaus patalpų tinklą.

Pirmame aukšte kuriami du susisiekiantys holai – didesnėms ir mažesnėms srautinėms auditorijoms. Studentų aukštuose kuriama spindulinė sistema, leidžianti kontroliuoti triukšmą. Administracijai ir katedroms kuriami trys pagrindiniai koridoriai (administracijos, matematikų katedrų ir informatikų katedrų), sujungti aukšto holais nuo jų atsišakoja vidiniai koridoriai.

VU MIF
VU MIF

Aplinka

Šalia pastato formuojamas bendras kvartalo kiemas. Jame modeliuojamas landšaftas, kviečiantis naudotis savo aplinka, pridengiantis parkavimo vietas, naudojamas kaip amfiteatras renginiams. Pastato holas dangomis, funkcija bei erdvės skaidrumu kuriamas kaip šio kiemo dalis.

VU MIF
VU MIF
VU MIF