SBA BIURŲ PASTATAS

KONKURSINIS PROJEKTAS

Autoriai

R.Palekas, B. Puzonas, P.Išora, A.Palekienė, V.Lingė, D.Kalmantavičius

Užsakovas

SBA

Plotas

8 000 m2

Metai

2012

Trys svarbiausi klausimai, mąstant apie šį projektą ir jo užduotį, mums buvo tokie: naujojo pastato dermė su esamu Green Hall stiklo tūriu; santykis su gretimu ir tolimuoju vilnietišku kontekstu; biurų pastato tipologijos galimybės.
Taip pat pastato tvermė. Tai plati sąvoka. Tvarumą suprantame ne tik kaip energetinių ir ekologinių klausimų grupę. Ši sąvoka apima pastato ir žmonių santykį: tipologines ir funkcines inovacijas, plano lankstumą (erdvėje ir laike). Taip pat įvairiapusį pastato ir jį supančios aplinkos ryšį.

Žalioji jungtis su Vingio parku

Nagrinėjamą sklypą suvokiame kaip esminės Vilniaus rekreacinės erdvės dalį. Ši erdvė driekiasi Neries upės slėniu. Jo atkarpą tarp Žvėryno ir Žirmūnų tilto Bendrasis planas įvardija „žaliąja jungtimi“. SBA koncerno pastatai ženklina Vilniaus miesto „žaliosios jungties“ pradžią.
Nagrinėjamas sklypas yra greta strategiškai svarbaus koridoriaus, jungiančio miesto centrinę žaliąją erdvę ir Vingio parką. Todėl sklypo gerbūvio ir pastatų pirmųjų aukštų programiniai sprendiniai orientuotini ne tik į biurų darbuotojus, bet ir į praeivius..

Morfotipas

Sklypas tarsi pleištu įsirėžia į dviejų užstatymo tipų – Žvėryno sodybinio ir Naujamiesčio reguliaraus – sandūrą. Esamo Green Hall pastato morfotipas aiškiai skiriasi. Jis artimas paviljono (rotondos, skulptūros) parke įvaizdžiui, tačiau, būdamas vienišas, jis iškrenta iš aplinkos. Todėl šį morfotipą stipriname.

Pastato išskirtinumas

Visi pastato aukštai, pradedant antruoju, turi pietų terasas. Apžvelgiamas paupio slėnis, matomas vanduo, miesto centro siluetai. Dangus. Terasos skirtos tik kompanijų darbuotojams ir svečiams. Terasos taip pat gerai matomos iš svarbiausių Naujojo pastato apžvalgos taškų mieste, kuria atviro pastato įvaizdį.

Terasos + žiemos sodai

Pastato viduje greta terasų projektuojame rekreacines – darbo erdves su pasitarimų kambariais ir panašiomis funkcijomis. Tai žaliųjų terasų tęsinys į patalpų vidų, šaltu metu ši erdvė tampa tarsi žiemos sodu. Priklausomai nuo to kiek pastato aukštų užims viena kompanija, ši erdvė galės tapti jungtimi tarp aukštų.

Bendroji vidaus erdvė

Interjero bendrąją erdvę organizuojame kamieno principu, ji atsišakoja esminėmis funkcinių ryšių kryptimis. Erdvės kamienas – tai pastato aukštus skrodžiantis atriumas. Tuo būdu natūrali šviesa pateks į centrinę pastato dalį.